FANDOM


FörmågorRedigera

- Tack till Anna Malmberg (Zofia) som skrev ihop följande

MentalaRedigera

 • Utbildning (Academics): Utbildning vid högskola eller universitet
 • Hantverk (Craft): Kunskap om att tillverka och laga föremål
 • Efterforskning (Investigation): Förmåga på att leta reda på information
 • Medicin (Medicine): Din kunskap om att ta hand om skador och behandling av sjukdomar
 • Ockult (Occult): Dina kunskaper om det ockulta. Sekter, ritualer, föremål, magi, historia m.m.
 • Politik (Politics): Vetskapen om politikens tankar, regler och principer
 • Vetenskap (Science): Kunskap om teknik, naturvetenskap och forskning

FysiskaRedigera

 • Idrott (Athletics): Måttet för hur vältränad du är och kunnighet inom olika sporter. Förmågan att simma, klättra upp för en lodrät bergsvägg m.m.
 • Slagsmål (Brawl): Din praktiska kunnighet inom slagsmål utan tillhyggen. Även nyttigt för Protean nivå 3.
 • Körkunskap (Drive): Förmågan att köra motordrivna farkoster (med eller utan körkort)
 • Skjutvapen (Firearms): Din förmåga att kunna använda skjutvapen såsom pistoler, gevär m.fl.
 • Tjuveri (Larceny): Din fingerfärdighet, förmågan att stjäla föremål och att lyckas som ficktjuv
 • Smälta in (Stealth): Din förmåga att förflytta dig dolt och att gömma dig
 • Överlevnad (Survival): Dina kunskaper om hur man överlever utanför städerna.
 • Närstridsvapen (Weaponry): Din förmåga att använda närstridsvapen så som kniv, svärd, basebollträ m.fl.

SocialaRedigera

 • Djurkännedom (Animal Ken): Kunskap om djur och deras beteende och förmågan att tämja dem
 • Empati (Empathy): Din förmåga att läsa folks kroppsspråk. Se om någon ljuger.
 • Uttrycka sig (Expression): Förmågan att kunna uttrycka sig i tal och skrift
 • Skrämsel (Intimidation): Din förmåga att kunna skrämma folk. Bra förmåga att använda under hot.
 • Övertalningsförmåga (Persuasion): Din förmåga att kunna övertala folk
 • Socialisera (Socialize): Kunskap om hur man ska bete sig i vissa kretsar
 • Gatusmart (Streetwise): Kunskap om hur du skall bete dig på gatan för att smälta in
 • Ljuga (Substerfuge): Din förmåga att kunna ljuga trovärdigt, släta över pinsamma situationer mm.