FANDOM


Ord- och begreppslistaRedigera

- Nästan totalstulen från Blodsnatt, men lite moddad.


Nedan finns lite olika ord det kan vara bra att ha koll på. Vi tar med både det engelska uttrycket och det svenska i de fall bägge är bra att känna till och vi ser gärna att man brukar det svenska uttrycket.

Allmänna begreppRedigera

 • Kindred/Besläktad - Vampyr.
 • Sire/Skapare - Den som gjorde dig till vampyr.
 • Childe/Avkomma - Barn. Du är avkomma till din skapare.
 • Haven/Fristad - Din vampyrs hem. Där du sover på dagen och kanske tillbringar en del tid på natten.
 • Elysium - Ett ställe där de besläktade träffas under fredliga former. Man brukar inte våld på ett Elysium. Elysiummästaren kan bestämma att även andra regler gäller där.
 • Ghoul/Tjänare - En slags tjänare till en besläktad. De har fått blod av vampyren och därmed vissa övernaturliga fördelar, om än inte mäktiga såsom vampyrer.
 • Vinculum - Kallas också blodsband. Om en vampyr får blod av en annan vampyr blir denne blodsbunden till den som givit av blodet, det vill säga att den känner en slags konstgjord kärlek. Hur starkt bandet är beror på hur ofta man fått blod. Första gången tycker mest vampyren att den andre har gott blod, andra gången tycker denne att vampyren är en intressant person och tredje gången inträder Vinculum, den konstgjorda kärleken.
 • Domän - Område som styrs av en besläktad och som utgör de besläktades gränser snarare än de gränser som gäller i människovärlden.
 • Embrace/Omfamning - Att omfamna någon innebär att göra denne till vampyr.
 • Torpor eller dvala - Ett komaliknande tillstånd besläktade kan hamna i om de får en träpåle genom hjärtat eller tagit för mycket skada eller inte fått blod på för länge. En vampyr kan också hamna i ålderstorpor om den levt tillräckligt länge, runt 500 år.
 • Blood Potency/Blodsstyrka/BP - Hur starkt den besläktades blod är. Man börjar på 1 och runt var 50:e år ökar styrkan med ett. Det går att höja bland annat med diablerie.
 • Diablerie eller Amaranth - Att döda en annan vampyr genom att dricka upp dennes blod och så även dennes själ. Detta tar emot för de flesta vampyrer och ses sällan med blida ögon i de besläktades samhälle.
 • Vitae - Vitae är egentligen blod, men det är skillnad på vanligt blod och Vitae. Blod blir till Vitae så länge det befinner sig i den besläktades kropp. Det är med hjälp av Vitae, inte blod, som den besläktade kan använda sig av discipliner och dylikt.
 • Discipline/Disciplin/Förmåga - En disciplin är en slags övernaturlig förmåga som de besläktade besitter. Olika klaner har olika discipliner.
 • Humanity/Mänsklighet - Humanityskalan går från 0-10 och är ett mått på hur mycket mänsklighet vampyren har kvar. Ju lägre man har, desto närmare befinner sig Besten och desto mer inflytande har denne. Begår man handlingar som är grymmare än den nivå man befinner sig på kan ens Humanity bli sänkt. Når man 0 är vampyren förlorad till Besten.
 • Besten - Den mörka del eller monster som finns inom varje vampyr. Beroende på vilken tro man har kan man se på Besten på olika sätt, men de allra flesta vampyrer fruktar Besten och att den ska få övertaget.
 • Fledgeling - En nyomfamnad vampyr som ännu inte är mogen att sköta sig själv. Skaparen ansvarar fortfarande för dennes handlingar. Man är oftast fledgeling i några år innan man bedöms mogen att ta ansvar för sina egna handlingar.
 • Neonat - När en fledgeling bedöms som redo får denne neonatstatus och ansvarar då själv för sina handlingar. Man är neonat tills man varit vampyr i 50 år.
 • Ancilla - En besläktad som varit besläktad i mer än 50 år.
 • Elder eller Äldre - En besläktad som varit besläktad i mer än 150 år.

Utanför lajvetRedigera

 • SL - Spelledare. Gud.
 • Love (vår benämning) - Titel instiftad av Spelledningen med användningen "att vara en Love". En Love är någon som spelledningen absolut inte hade klarat sig utan.
 • Ingame/Inlajv/In - Saker som sker i spelet.
 • Offgame/Offlajv/Off - Saker som sker utanför spelet.
 • IC - In Character. Gör man något IC så gör man det som sin karaktär.
 • OOC - Out Of Character. Du gör/skriver något som dig själv, inte som din karaktär.
 • NPC - Non Playing Character. En karaktär som finns med i kampanjen och styrs av SL, men inte spelas på lajven.
 • SLP - En spelledarstyrd/spelad karaktär som oftast finns för att sätta fart på intriger och lajvet i allmänhet. Spelledningens karaktärer är SLPs.


TitlarRedigera

Här finns de titlar som kan vara bra för alla att känna till. De mer förbundsrelaterade titlarna kommer att finnas upplagda i respektive förbundsforum. Vissa av titlarna är nyöversatta/moddade till vår kampanj men andra benämningar kan ändå förekomma och alla poster är inte heller använda.


 • Prince/Furste/Furstinna - Den som styr en domän. Kan kalla sig själv för andra saker också, men prins eller furste är vanligast.
 • Seneschal - Furstens högra hand. Kan jämföras lite med en sekreterare.
 • Herald/Härold - Furstens röst.
 • Primogen - Medlem av ett råd som oftast agerar rådgivare åt fursten i en domän. Så gott som alltid inflytelserika vampyrer i domänen.
 • Priscus - Inofficiell ledare för klanen.
 • Hierophant/Hierofant/Gydja (vår benämning) - Högst inom Circle of the Crone i en domän. Om Cirkeln styr kan det hända att de använder sig av den titeln istället för prins/furste.
 • Kardinal - Om ärkebiskopen väljer att vara både ärkebiskop och biskop i en Lancea Sanctumstyrd domän kallar sig denne kardinal.
 • Ärkebiskop - Om Lancea Sanctum styr så har de en ärkebiskop istället för prins/furste.
 • Biskop - Den som styr Lancea Sanctum i en domän.
 • Prefekt - Den som är högst inom Carthian Movement i en domän.
 • Elysiummästare/Elysiummästarinna - Den som ansvarar över ett Elysium och att dess lagar följs. Denne kan också bestämma vilka regler som ska gälla där.
 • Sheriff/Lagman - Sköter ordningen i domänen. En slags polis.
 • Hound/Skarprättare - Furstens egna lönnmördare. Sköter avrättningar och dylikt.
 • Harpy/Harpya/Lorlei (vår benämning) - Någon som har koll på vad som sker, sprider rykten vidare och som genom detta kan påverka opinionen inom olika saker i domänen. Inofficiell titel.