FANDOM


FörbundenRedigera

- Tills stor del stulet från Blodsnatt.


Från Vampire: the Requiem, grundboken (s 91-92)


Förbundstillhörighet är mer socialt baserat än klantillhörighet och beror snarare på hur karaktären ser på världen och vilken relation denne har till andra besläktade omkring sig än vilket blod denne har inom sig. Varje förbund har egna mål och egna metoder för att nå dessa och de är övertygade om att just deras sätt är det rätta eller åtminstone mer rätt än de andras. Vilket förbund man tillhör styrs inte av vem man har som skapare, även om en nyomfamnad vampyr ofta börjar sin existens i sin skapares förbund, antingen av praktiska skäl eller för att det ger ökad möjlighet till status.


En karaktär kan byta förbund, till exempel om denne förändrar sin syn på världen, men riskerar att ses på med skepsis och misstro av andra och kan också ha svårt att få förtroende i sitt nya förbund. Det är inte heller säkert att karaktärens gamla förbund låter övergången ske smärtfritt, speciellt inte om karaktären antas känna till förbundshemligheter.


Beroende på vilket förbund man ingår i har man vissa fördelar, förutsatt att man har åtminstone Förbundsstatus 1.

  • Carthian Movement: Medlemmar av Carthian Movement kan köpa följande Merits till halva XP-kostnaden (avrundat uppåt): Allies, Contacts och Herd. Detta gäller inte vid karaktärsskapandet. Vi har tagit bort meriten Haven, annars ingår den också bland de som kan köpas billigare.
  • Circle of the Crone: Medlemmarna av Cirkeln kan lära sig blodsmagin Crúac.
  • Invictus: Medlemmar av Invictus kan köpa följande Merits till halva XP-kostnaden (avrundat uppåt): Herd, Mentor, Resources och Retainer. Detta gäller inte vid karaktärsskapandet.
  • Lancea Sanctum: Medlemmarna av Lancea Sanctum kan lära sig Theban Sorcery.
  • Ordo Dracul: Medlemmarna av Ordo Dracul kan lära sig Coils of the Dragon.


Nedan följer en kort sammanfattning av de olika förbunden. Om du har möjlighet så försök att läsa boken för det förbund som intresserar dig då det kommer förse dig med betydligt mer information och förståelse för förbundet. Diskutera också gärna kring de olika förbunden här på forumet.

Carthian Movement - Rörelsen/KarternaRedigera

Den Carthianska Rörelsen är ett ung förbund, i alla fall om man jämför med de andra fyra. De är ett politiskt inriktat förbund och tror på ett styrelseskick baserat på moderna ideal och strukturer. Dess medlemmar är passionerade aktivister som kämpar mot den konservatism många äldre vampyrer uppvisar. Många av förbundets medlemmar är unga och de står ofta utåt sett enade.


I Divina har Rörelsen låg status i Stockholms domän. De var under drygt hundra år totalt försvunna ur domänen, men nu har de börjat dyka upp igen. Det finns fortfarande relativt få Karter i Stockholm, men de är kända för att öka snabbt i antal. Tycker man om att spela karaktärer som får kämpa för sitt inflytande och oftare än andra utsätts för orättvisor passar Rörelsen bra.

Circle of the Crone - Cirkeln/HaggornaRedigera

Cirkeln liknas ibland vid hedningar av de mer konservativa fraktionerna i de besläktades samhälle. De är ett religiöst förbund och de tror på en slags gudinna eller modersgestalt som en slags urmoder för alla besläktade. De värdesätter skapandets kraft och dess medlemmar är häxor och besvärjare.


Cirkeln anser att vampyrer alltid funnits; att de skapades tillsammans med resten av världen och sålunda är en naturlig del av denna.


I Divina har Cirkeln ganska hög status i domänen. De försöker från Drakarna sno åt sig platsen som domänens fixare vilket knappast gör relationen till dessa bättre. Cirkeln i Stockholm anser sig för varande Asatroende. Tycker man om vikingasagor, asatro och karaktärer med ockult fokus är Cirkeln rekommenderat.

Invictus - Det första husetRedigera

Invictus har funnits med länge, ända sedan det antika Rom om inte före, åtminstone är det vad de själva hävdar. De utgör nattens aristokrati och ser sig själva som självskrivna ledare i de besläktades samhälle. Det är ett mäktigt förbund som hämtar sin styrka i sin tro på tradition, respekt och makt. Uppbyggnaden är feodalistisk och du förväntas visa respekt för dem som står över dig. Att inte tappa ansiktet och att hålla på hedern är viktigt inom förbundet och de värdesätter speciellt Maskeraden av de tre Traditionerna.


I Divina är det Invictus som styr. De har därför mycket hög status i domänen. Tycker man om etikett och traditioner är Invictus ett bra förbund, likaså om man gillar att spela politiska karaktärer. Som spelare måste man vara beredd på att läsa på lite om Invictus sätt, titlar och traditioner.

Lancea Sanctum - De SanktifieradeRedigera

Lancea Sanctum är det kristna förbundet. De baserar sin tro på Longinus testamente och de ser vampyrismen som en förbannelse som är ålagd de besläktade av en anledning.


De anser att Longinus var den första vampyren och att han förbannades med vampyrismen då han stötte sitt spjut i sidan på Jesus på korset och då fick dennes blod på sina läppar.


I Divina har de Sanktifierade ganska god status i Stockholms domän, men begränsat inflytande i salongerna eftersom endast Lanceas neonater får lov att närvara. Dock tvingas samtliga neonater i samtliga förbund att bikta sig för Lanceas biktfader. Hur detta kommer sig talar ingen om.

Ordo Dracul - DrakarnaRedigera

Ordo Dracul kan i det närmaste liknas vid ett hemligt sällskap. De har en tro på att vampyrismen kan övervinnas och besitter mystiska kunskaper och ritualer som gör att de i viss mån kan överskrida nackdelarna som deras vampyriska tillstånd innebär.


Förbundet hävdar att de stammar från den mytomspunna Vlad Tepes, mer känd som Dracula.


I Divina har Drakarna hög status i Stockholms domän. De är kända som domänens fixare. Drakarna och Cirkeln tycker dock inte särskilt mycket om varandra. Lagmannen är Drake, och så även stadens Lorlei (inofficiell titel).

De ObundnaRedigera

De obundna har av olika skäl valt att ställa sig utanför förbunden. De har ingen formell struktur, utan föredrar att framleva sin existens på egen hand hellre än i ett förbund eller liknande inrättning.


I Divina har de obundna inte tillåtelse att uppehålla sig i domänen.