FANDOM


Nedan följer en sammanfattning på de discipliner som finns och längst ner finns det en lathund för disciplinslag som sammanfattar vilka värden man ska använda för vid olika nivåer. Klanerna har tre discipliner var som räknas som in-clan och de är som följer:


Alla klaner har en disciplin som bara deras klan har (skriven med kursiv stil ovan) och två stycken som de delar med en annan klan. Om du vill ha en disciplin som din klan inte har vill vi ha en förklaring på hur du lärde dig den i din bakgrund och sedan bedömer vi om det är rimligt. Det är troligare att ancillor hunnit lära sig fler discipliner än neonater exempelvis.

DisciplinerRedigera

- I vanlig ordning stulet från Helsingborgslajvet Blodsnatt, men med några ändringar.

AnimalismRedigera

 1. Feral Whispers: Den besläktade kan genom ögonkontakt kommunicera med djur.
 2. Obedience: Den besläktade kan genom ögonkontakt kommendera djur att utföra dennes vilja.
 3. Call of The Wild: Den besläktade kan kalla till sig djur, även över stora avstånd.
 4. Subsume The Lesser Spirit: Den besläktade kan ta över ett djurs kropp och sinne.
 5. Leashing The Beast: Den besläktade kan locka fram Besten hos sig själv eller andra och därigenom försätta sig själv eller andra i frenzy.

AuspexRedigera

 1. Heightened Senses: Den besläktade väljer att skärpa ett av sina sinnen onaturligt mycket så att denne antingen kan se, lukta, höra, smaka eller känna bättre. Man skärper ett sinne åt gången och det går inte att rikta in det på något specifikt.
 2. Aura Perception: Den besläktade kan se andra varelsers auror och på så sätt utläsa vad de är för något och på vilket humör de är på.
 3. The Spirit´s Touch: Den besläktade kan genom att vidröra något utläsa vad detta varit med om tidigare; vem som hållit i det, etcetera.
 4. Telepathy: Den besläktade använder telepatiska förmågor för att kunna skicka tankar och dylikt till andra och därigenom kommunicera ljudlöst.
 5. Twilight Projection: Den besläktade lämnar sin kropp bakom sig och färdas med själen på ett mer astralt plan.

CelerityRedigera

Förmågan gör att den besläktade blir övernaturligt snabb. Ju högre nivå, desto snabbare är man.

DominateRedigera

 1. Command: Den besläktade kan genom ögonkontakt få andra att utföra enklare kommandon på ett eller ett par ord. Man kan inte få någon att ta livet av sig genom Command.
 2. Mesmerize: Den besläktade kan genom ögonkontakt få andra att utföra längre och mer komplicerade kommandon. Den besläktade kan också lägga in så kallade "triggers"; att om/när en sak händer ska den dominerade göra en viss sak. Man kan inte få någon att ta livet av sig genom Mesmerize.
 3. The Forgetful Mind: Den besläktade kan genom ögonkontakt plocka bort och ersätta minnen hos andra med minnen som den besläktade bestämmer om.
 4. Conditioning: Den besläktade kan på sikt få andra att ta till sig åsikter och ett sätt som passar den besläktade.
 5. Possession: Den besläktade kan besätta någon annan.

MajestyRedigera

 1. Awe: Den besläktade får en starkare karismatisk utstrålning.
 2. Revelation: Den besläktade kan få någon de talar med att känna ett behov att berätta mer om det de talar om än denne hade tänkt från början. Kraften går dock inte att rikta in, utan den man samtalar med kanske kommer in på helt andra ämnen efterhand eller så får man lyssna på väldigt mycket innan man får höra det man var intresserad av.
 3. Entrancement: Den besläktade kan för en stund få andra att bli helt betagna i denne.
 4. Summoning: Den besläktade kan kalla till sig andra, även över mycket stora avstånd. Den som blir kallad känner ett behov av att söka upp den som kallar och kommer instinktivt veta var denne finns.
 5. Sovereignty: Den besläktade får en i det närmaste gudomlig utstrålning som inverkar starkt på andra i dess närmaste omgivning.

NightmareRedigera

 1. Monstrous Countenance: Den besläktade får ett förvridet, monsterlikt utseende som i hög grad skrämmer den som blir utsatt för det.
 2. Dread: Den besläktade skapar en aura av obehag omkring som "kryper under huden" på de som befinner sig i närheten. Dessa känner sig oförklarligt illa till mods.
 3. Eye of The Beast: Den besläktade kan genom ögonkontakt skrämma någon i så hög grad att denne blir stel av skräck. När ögonkontakten bryts kommer offret att fly besinningslöst.
 4. Shatter The Mind: Den besläktade gör så att någon tror sig uppleva sin största skräck eller mardröm, vilket också gör denne mottagligare för galenskap efteråt.
 5. Mortal Fear: Den besläktade kan använda någon annans rädsla som ett vapen och därigenom också orsaka fysisk skada och galenskap.

ObfuscateRedigera

 1. Touch of Shadow: Den besläktade kan dölja ett föremål denne bär med sig.
 2. Mask of Tranquility: Den besläktade kan dölja sin Blood Potency för andra och har också en aura som ser mänsklig ut.
 3. Cloak of Night: Den besläktade gör sig osynlig.
 4. The Familiar Stranger: Sinnena hos de som möter den besläktade luras att tro att de möter den som de förväntar sig att möta.
 5. Cloak the Gathering: Den besläktade kan ta andra med sig i sin osynlighet.

ProteanRedigera

 1. Aspect of the Predator: Blood Potencyn hos den besläktade upplevs alltid som starkare eller lika stark för den som möter den besläktade. Den besläktade själv kommer alltid känna en önskan att attackera andra besläktade denne möter för första gången, det vill säga, han/hon upplever alltid sin Blood Potency som starkare eller lika stark.
 2. Haven of Soil: Den besläktade kan sjunka ner i jorden.
 3. Claws of the Wild: Den besläktade kan fälla ut klor.
 4. Shape of the Beast: Den besläktade kan skifta form till ett djur, vanligtvis en fladdermus eller en varg.
 5. Body of Spirit: Den besläktade kan förvandla sig till något som närmast kan liknas vid dimma.

ResilianceRedigera

En förmåga som gör den besläktade mer stryktålig. Ju högre nivå, desto mer tål man.

VigorRedigera

En förmåga som gör den besläktade övernaturligt stark. Ju högre nivå, desto starkare är man.

Lathund för disciplinslagRedigera

Animalism
1Feral WhispersManipulation + Animal Ken + Animalism
2ObediencePresence + Animal Ken + Animalism – djurets Composure
3Call of the WildPresence + Animal Ken + Animlism Cost: 1 Vitae
4Subsume the Lesser SpiritManipulation + Animal Ken + Animalism vs. djurets Composure Cost: 1 Vitae
5Leashing the BeastManipulation + Empathy + Animalism vs. Composure + Blood Potency (för att påverka någon annan)

Manipulation + Empathy + Animalism (om det gäller en själv)

Cost: 1 Vitae


Auspex (Se även Clash of Wills nedan)
1Heightened SensesInget tärningsslag.
2Aura PerceptionIntelligence + Empathy + Auspex – offrets Composure
3The Spirit´s TouchWits + Occult + Auspex
4TelepathyIntelligence + Socialize + Auspex – mottagarens/offrets Resolve Cost: 1 Willpower mot övernaturliga varelser om det inte är frivilligt
5Twilight ProjectionIntelligence + Occult + Auspex Cost: 1 Willpower


Celerity
Cost: 1 Vitae/runda


Dominate
1CommandIntelligence + Intimidation + Dominate vs. Resolve + Blood Potency
2MesmerizeIntelligence + Expression + Dominate vs. Resolve + Blood Potency
3The Forgetful MindWits + Persuasion + Dominate – Resolve
4ConditioningWits + Subterfuge + Dominate vs. Resolve + Blood Potency Cost: 1 Willpower/slag
5Possession


Majesty
1AwePresence + Expression + Majesty
2RevelationManipulation + Persuasion + Majesty vs. Composure + Blood Potency Cost: 1 Vitae
3EntrancementManipulation + Empathy + Majesty vs. Composure + Blood Potency
4SummoningManipulation + Persuasion + Majesty vs. Composure + Blood Potency Cost: 1 Vitae
5SovereigntyPresence + Intimidation + Majesty vs. Composure + Blood Potency Cost: 1 Willpower/scen


Nightmare
1Monstrous CountenancePresence + Intimidation + Nightmare vs. Composure + Blood Potency
2DreadManipulation + Empathy + Nightmare vs. Composure + Blood Potency Cost: 1 Vitae
3Eye of the BeastPresence + Empathy + Nightmare vs. Composure + Blood Potency Cost: 1 Vitae
4Shatter the MindManipulation + Empathy + Nightmare vs. Composure + Blood Potency Cost: 1 Willpower
5Mortal FearPresence + Intimidation + Nightmare – Composure Cost: 1 vitae


Obfuscate (Se även Clash of Wills nedan)
1Touch of ShadowWits + Larceny + Obfuscate
2Mask of TranquilityInget tärningsslag, ses som alltid på, men kan stängas av
3Cloak of NightIntelligence + Stealth + Obfuscate
4The Familiar StrangerWits + Subterfuge + Obfuscate vs. Resolve + Blood Potency
5Cloak of the GatheringIntelligence + Stealth + Obfuscate


Protean
1Aspect of the PredatorInget slag, är alltid på
2Haven of SoilInget slag Cost: 1 vitae
3Claws of the WildInget slag Cost: 1 Vitae
4Shape of the BeastInget slag Cost: 1 Vitae
5Body of SpiritInget slag. Cost: 1 Vitae


Resilience
Cost: 1 Vitae/scen


Vigor
Cost: 1 Vitae/scen


Clash of Wills/Viljornas kampRedigera

Obfuscate och Auspex är varandras direkta motsatser på flera sätt. Om man försöker se igenom Obfuscate med Auspex ska man slå Wits + Investigation + Auspex vs. Resolve + Stealth + Obfuscate. Den som får flest suxxar vinner viljornas kamp. Lika går till försvararen, dvs oftast resulterar oavgjort i att personen i Obfuscate förblir dold, eftersom Auspex-användaren är den som initierade kampen, dvs räknas som utmanare. I händelse av att vampyren använder Obfuscate framför någon med Auspex räknas den som gömmer sig som utmanaren.


Obfuscate är inte den enda övernaturliga förmåga som kan lura Auspex. Exempelvis så kan en person som använder Auspex: Twilight Projection bli sedd av någon som använder Auspex: Heightened Senses. Tumregeln är att använda samma system, men beroende på vad som används använda Wits + Investigation + Auspex mot Resolve + lämplig skill + disciplinen.